DET HANDLER OM UDVIKLING AF FREMTIDENS ORGANISATIONER OG LEDERE –
OG MEST OM MENNESKER

Oplyst Lederskab er din eksterne partner til succesfuld udvikling af organisationer og ledere.

Med afsæt i en stor viden om udvikling af organisationer, bruger jeg veldokumenterede og certificerede udviklingsmodeller, der kan styrke organisationskulturen i din virksomhed, skabe top-engagerede ansatte og øge bundlinjen – også den menneskelige.

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe organisationer indenfor 3 forskellige hovedområder, som erfaringsmæssigt, skaber de mest effektive og succesfulde resultater.

EFFEKTIV LEDERUDVIKLING

Et lederudviklingsforløb hjælper dig til at blive den, du virkelig er. Den allerbedste version af dig selv. Jeg ønsker, du skal blive en leder, der har hjertet på rette sted, uanset om du skal lede dig selv – dit team eller din organisation. Det kalder jeg autentisk ledelse.

HELHEDSORIENTERET ORGANISATIONSUDVIKLING

Jeg hjælper med at skabe vækst og retning for organisationer og mennesker.

Jeg har opbygget en særlig erfaring i at analysere og arbejde med virksomheders kultur, opbygge gode relationer og samspil mellem ledere, ansatte, bestyrelse, kunder og øvrige interessenter. Jeg har et særligt øje for at se helheder og de store sammenhænge i forhold til, hvordan organisationer virker indefra.

UDVIKLING AF FREMTIDENS ORGANISATIONER

Fremtidens organisationer fungerer langt mere agile og teambaserede, end vi kender fra de ”normale” hierarkisk opbyggede organisationer.

Strukturen i Fremtidens organisationer kan ses som en “organisme” i evig forandring. For at rammesætte forandringerne, arbejdes der med selvorganisering / selvledelse, helhedstænkning og organisationer, der er styret af et dybere formål.

Jeg har en helhedsorienteret tilgang til udvikling af organisationer

Du kan læse nærmere her på hjemmesiden omkring nogle af de værktøjer, som jeg har erfaring for virker effektivt. Det gælder uanset, om det drejer sig om leder- eller organisationsudvikling eller om fremtidens TEAL organisationer.

De gode resultater opnår jeg bl.a. ved:

  • At transformere jeres organisationskultur fra en usund til sund
  • At skabe fælles sprog og fælles retning i organisationen
  • At få højt engagerede ansatte
  • At tiltrække og fastholde højt kvalificerede kolleger
  • At skabe større kundeloyalitet
Ledercoaching og ledersparring

Leder Coaching / Ledersparring

Leder Coaching / Ledersparring er et effektivt værktøj til dig, der ønsker at fungere bedst muligt i din rolle som leder på arbejdspladsen.

Lederretreat

5 Dages retreat for ledere

Har du brug for at give dig selv et break fra hverdagen og komme helt i kontakt med dit autentiske jeg?

Supervision af lederteams

Supervision af lederteams

Supervision hjælper lederteams til at blive hamoniske velfungerende, hvilket er essentielt for virksomheden. Læs mere om hvordan!

Organisationsopstilling

Find organisationens dybere visdom

Organisationsopstilling er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplekse problematikker i en organisation.

Værdidrevne organisationer

Værdidrevne Organisationer

har stort fokus på udvikling af organisationskultur, empowerment af de ansatte og effektivt teamwork. Nysgerrig?

Selvorganisering

Er din organisation parat til fremtiden?

Det er muligt at skabe en organisation, der er langt mere agil, selvorganiserende, og helhedstænkende. Er din organisation klar?

Nedenfor kan du se et udpluk af de organisationer, som jeg og mit team har haft samarbejde med i tidens løb.