DET HANDLER OM UDVIKLING AF FREMTIDENS ORGANISATIONER OG LEDERE –
OG MEST OM MENNESKER

Oplyst Lederskab er din eksterne partner til succesfuld udvikling af organisationer og ledere.

Med afsæt i en stor viden om udvikling af organisationer, bruger jeg veldokumenterede og certificerede udviklingsmodeller, der kan styrke organisationskulturen i din virksomhed, skabe top-engagerede ansatte og øge bundlinjen – også den menneskelige.

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe organisationer indenfor 3 forskellige hovedområder, som erfaringsmæssigt, skaber de mest effektive og succesfulde resultater.

EFFEKTIV LEDERUDVIKLING

Et lederudviklingsforløb hjælper dig til at blive den, du virkelig er. Den allerbedste version af dig selv. Jeg ønsker, du skal blive en leder, der har hjertet på rette sted, uanset om du skal lede dig selv – dit team eller din organisation. Det kalder jeg autentisk ledelse.

HELHEDSORIENTERET ORGANISATIONSUDVIKLING

Et organisationsudviklingsforløb hjælper dig og din virksomhed til at skabe fælles sprog og fælles retning.
Udviklingsforløbet giver konkrete resultater i form af 1) en sund og helhedsorienteret organisationskultur 2) effektive processer 3) engagerede ansatte 4) gode relationer mellem ledere, ansatte og bestyrelse 5) loyale kunder. Jeg tror på, at organisationers kultur GØR forskellen mellem succes og fiasko.

UDVIKLING AF FREMTIDENS ORGANISATIONER

En transformation til Fremtidens organisation betyder en helt ny måde at drive organisation på. De 3 “nøgler” i form af 1) selvorganisering/selvledelse 2) helhedstænkning 3) formålsstyring, gør at du kan udnytte din organisations fulde potentiale. Du vil opleve, at de gode beslutninger træffes hele tiden og alle steder i organisationen, og både effektiviteten, præstationerne og de ansattes engagement stiger til nye højder.

Jeg har en helhedsorienteret tilgang til udvikling af organisationer

Du kan læse nærmere her på hjemmesiden omkring nogle af de værktøjer, som jeg har erfaring for virker effektivt. Det gælder uanset, om det drejer sig om leder- eller organisationsudvikling eller om fremtidens TEAL organisationer.

De gode resultater opnår jeg bl.a. ved:

  • At transformere jeres organisationskultur fra en usund til sund
  • At skabe fælles sprog og fælles retning i organisationen
  • At få højt engagerede ansatte
  • At tiltrække og fastholde højt kvalificerede kolleger
  • At skabe større kundeloyalitet

Effektiv lederudvikling

Ledercoaching og ledersparring

Leder Coaching / Ledersparring

Leder Coaching er et effektivt værktøj til dig, der ønsker at fungere bedst muligt i din rolle som leder.

Den dybe kontakt til dig selv

Lederretreat

5 Dages retreat for ledere

Har du brug for at give dig selv et break fra hverdagen, trække stikket og komme helt i kontakt med dit autentiske jeg?

Brug de fælles ressourcer optimalt

Supervision af lederteams

Supervision af lederteams

Supervision hjælper lederteams til at blive hamoniske velfungerende, hvilket er essentielt for virksomheden.

Organisationsopstilling

Find organisationens dybere visdom

Organisationsopstilling er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplekse problematikker i en organisation.

Værdidrevne organisationer

Værdidrevne Organisationer

har stort fokus på at leve efter kerneværdierne, udvike organisationskulturen og give empowerment til de ansatte.

Selvorganisering

Er din organisation parat til fremtiden?

Det er muligt at skabe en organisation, der er langt mere agil, selvorganiserende, og helhedstænkende. Er I klar?

Nedenfor kan du se et udpluk af de organisationer, som jeg og mit team har haft samarbejde med i tidens løb.