Read More
Blog

De grundlæggende elementer i kulturel transformation i organisationer

Denne artikel handler om de grundlæggende faktorer og betingelser, der er nødvendige for at kunne lave en helhedsorienteret forandringsproces til at ændre kulturen i din organisation.

Artiklen beskriver de 4 nødvendige principper for helhedsorienterede transformationsproces og de 9 trin til at gennemføre forandringer i organisationskulturen.

Read more

Read More
Blog

De krogede stamtræer

Chefkonsulent Hanne Pedersen har lavet denne dybdegående og alligevel meget jordnære artikel om epigenetik og familieopstilling. Artiklen har været bragt i livstilsmagasinet Liv & Sjæl.

Selvom artiklen tager udgangspunkt i familieopstilling og en kursists egne oplevelser før, under og efter at have lavet et familieopstilling – gælder dynamikkerne og magien på samme måde, når vi arbejder i organisationer med organisationsopstilling.

Du kan GRATIS læse artiklen: De krogede stamtræer, ved at trykke på billedet ovenfor.

Read More
Blog

Organisationers 7 bevidsthedsniveauer

Alle menneskelige gruppestrukturer vokser og udvikler sig bevidsthedsmæssigt på syv forskellige veldefinerede niveauer. Hvert bevidsthedsniveau har fokus på eet bestemt eksistentielt behov, der er fælles for den menneskelige evolutionære udvikling. De syv eksistentielle behov er de primære motivationskræfter bagved menneskelig adfærd.

De syv niveauer i udvikling og vækst i bevidstheden hos en organisation er opsummeret i tabellen på næste side og beskrevet i detaljer i de følgende afsnit.

Read more

Read More
Blog

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige grupper af behov/motivationsfaktorer, der passer sammen med de 7 bevidsthedsniveauer i et team, er beskrevet i de følgende afsnit. Tabellen skal læses nedefra og op.

De “lavere” behov — niveauerne 1 til 3 — afspejler teamets basale behov: Teamets fysiske behov for overlevelse og teamets følelsesmæssige behov i forhold til at høre til og have selvværd.

Fokus på det fjerde niveau – transformation – er på tilpasningsevne, kontinuerlig læring og at give teamets medlemmer en ”stemme”, når det kommer til udvikling og beslutningsprocesser.

De “højere” behov – niveauerne 5 til 7 – afspejler teamets vækstbehov: De enkelte team medlemmers behov for at finde mening; behovet for at gøre en positiv forskel gennem det arbejde teamet udfører og behovet for at stå i tjeneste for deres interne og eksterne kunder og øvrige interessenter, samt organisationen i sig selv.

Read more

Read More
Blog

Fra Maslow til Barrett

Overblik over Richard Barrett’s 7 trins Bevidsthedsmodel

Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen, var for at give en bedre definition og forståelse af menneskelige motivationer. Modellen tager udgangspunkt i på Abraham Maslows behovspyramide.

Det var tydeligt at Maslows research og tænkning var forud for hans tid. Abraham Maslow døde i 1970 i en alder af 62. Richard Barrett så, at Maslows behovspyramide, med nogle mindre ændringer, kunne blive omsat til en struktur, der kunne bruges i forbindelse med at påvise bevidsthedsniveauer. I 1996 satte han sig for at implementere disse ændringer, ved at omdanne behovspyramiden til bevidsthedsmodellen med de 7 bevidsthedsniveauer.

Read more

Read More
Blog

Barrett’s bevidsthedsmodel

Modellen ”De 7 bevidsthedsniveauer” blev til i 1997. Modellen er lavet af Richard Barrett, grundlægger og formand for Barrett Values Centre.

Det særlige kendetegn ved modellen ”De 7 bevidsthedsniveauer”, er at den i sin natur er evolutionær. Modellen fungerer som en rammesætning for forståelse af udviklingen af både individuel og gruppemæssig bevidsthed. Modellen dækker både de interne dimensioner af bevidsthed – vores indre rejse mod selvbevidsthed og mening, samt de eksterne dimensioner af bevidsthed – en gradvis udvidelse af vores fornemmelse af identitet, i form af hvem vi egentlig er og hvad der betyder noget for os i vore liv.

Read more