Estimate – Team, Ledelses- og adfærdsprofiler

Certificeringen

I forbindelse med certificering i E-stimate’s leder, team og personprofiler har jeg gennemgået følgende:

Teori

 • Personlighedsteori og testteori
 • Profilernes teoretiske fundament
 • Profilernes udvikling og indhold

Tolkning

 • Rapporternes opbygning
 • Grafiske fremstilinger – tolkning
 • Tolkende beskrivelser – anvendelse

Overlevering

 • Træning i overlevering
 • Tilbagemelding og etik

Rapport typer

 • e-disc
 • e-interpersonal
 • e-fivefactor
 • e-team
 • e-asy360
 • IQ Potential

Anvendelse

 • Rekruttering
 • Udvikling af mennesker
 • Udvikling af teams
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Karrierenavigering og karriereudvikling
 • Styrkelse af kommunikation og samarbejde
 • Salgstræning og kundehåndtering

Hvad betyder det for dig

Oplyst Lederskab har arbejdet med Estimate’s leder, team og person profiler igennem mange år. På den måde får du, i mig, en meget erfaren ressource – til at hjælpe dig eller dit team med at bruge personprofiler optimalt.

Du/I kan bruge profilerne til rekruttering, udvikling af medarbejdere, ledere og teams. Estimate har nogle af verdens mest udbredte redskaber til analyse af menneskers adfærd og kommunikation.

Har du eller dit team brug for at kunne bruge hinandens styrker?

E-stimate’s leder, team og personprofiler kan hjælpe dig/jer med at for større forståelse og kendskab til styrker og udviklingsmuligheder i teamet. Hvorfor oplever I ting så forskelligt? Hvorfor går I nogle gange galt i byen af hinanden? Hvorfor er det altid de samme faldgruber jeres team ender i?

Alle disse spørgsmål og mange flere, kan Estimate’s profiler give svar på.