Inpraxis – Supervisor

Certificeringen

Gennemførsel af Inpraxis 1. årige uddannelse: Supervision i systemisk og narrativ perspektiv.

Certificeringen har omfattet undervisning og træning i:

 • Undervisning i systemisk og narrativ teori og metode.
 • Undervisning i kommunikationsteori, systemteori, socialkonstruktionistisk teori, sprogfilosofisk og diskursanalytisk teori og litteraturteori.
 • Træning af kvalifikationer i supervision ud fra en systemisk og narrativ referenceramme.
 • Træning af færdigheder til medvirken i forskellige former for teamarbejde inspireret af henholdsvis systemisk og narrativ teori og metode.

Hvad betyder det for dig

Det betyder for dig, at dit team får tryghed i at bruge Oplyst Lederskab som supervisor, uanset om der er brug for udviklingen af relationer, professionelle kompetencer og/eller personlige kompetencer hos det enkelte medlem af teamet – og i måden I er sammen på i teamet.

Uanset, hvad I sammen skal navigere I og håndtere – vil jeg være i stand til at støtte jer og få det optimale ud af jeres teamsamarbejde.

Følgende temaer er indgået:

 • Supervisionens verden: At starte en supervisionsgruppe
 • Systemiske, kommunikationsteoretiske og narrative perspektiver
 • Reflekterende teams og bevidningsprocesser
 • Anerkendelse i praksis
 • Nysgerrighed, lytning og spørgsmål som intervention
 • Supervisors kommunikative færdigheder
 • Kompleksitet og forhandling af positioner
 • Udvikling af supervisors repertoire
 • Historiserende processer
 • Eksternaliserende sprogbrug og unikke hændelser
 • Det fraværende men implicitte
 • Gode råd om gode råd
 • Dirty Supervision
 • At afslutte en supervisionsgruppe
 • Tilbagemeldinger og evalueringer

Vil I også være et stærkt sammentømret lederteam?

Supervision er et effektivt og fantastisk værktøj til varig udvikling af hver enkelt leder og teamet tilsammen. Et stærkt sammentømret lederteam, der tør dele ud af sig selv – og give af sig selv til gavn og glæde for alle i teamet.

Har I også behov for at blive et stærkt sammentømret lederteam?