Fremtidens TEAL organisationer adskiller sig fra den hierarkiske organisationsform på 3 afgørende områder:

I sin bog Fremtidens TEAL organisation undersøger Frederic Laloux mere end 20 eksisterende TEAL organisationer, i forsøget på at finde ud af, om der er specielle kendetegn i måden organisationerne bliver drevet på.

Frederic Laloux kommer frem til 3 af disse kendetegn, de såkaldte gennembrud + en metafor for hvordan TEAL organisationer arbejder. I forhold til Barrett’s bevidsthedsmodel svarer gennembrudene til at organisationer transformerer til bevidsthedsniveau 3+4+5.

De 3 gennembrud i TEAL organisationer:

1DET EVOLUTIONÆRE FORMÅL
TEAL organisationer bliver opfattet som noget, der har sit eget liv og sin egen målrettethed.
I en TEAL organisation vil man ikke betragte profit som noget der indebærer konkurrence, markedsandele og vækst, men derimod som et bi-produkt, en velkommen sideeffekt der kommer af sig selv, når alle i organisationen er fokuserede på formålet og på at gøre det bedste hver eneste dag. I stedet for at prøve at forudsige og styre fremtiden, er de ansatte optaget af at lytte til og forstå, hvad organisationen ønsker at blive, og hvilket formål organisationen dybest set ønsker at tjene og opfylde.
2SELVORGANISERING OG SELVLEDELSE
I de traditionelle hierarkiske pyramidestrukturer, føler de ansatte i ”bunden” af organisationen sig ofte magtesløse, opgivende og vrede, samtidig med, at dem i ”toppen” lider under kraftig stress, bureaukrati og mistillid. TEAL organisationer, uanset størrelse, har fundet nøglen til at fungere med et system baseret på ligeværdige forhold, der gør alle ansatte kraftfulde. Selvorganisering og selvledelse er ligesom mini-organisationer, som kontinuerligt dækker alle de vigtige roller, der er brug for – og som opstår løbende i organisationen.

Der er ikke en traditionel lederrolle, som vi kender den. Der er ingen top-down mål, budgetter, faste jobtitler eller jobbeskrivelser. I stedet har de ansatte selv frihed under ansvar til at optimere deres salg, ansætte nye kolleger, foretage indkøbs- og operationelle beslutninger og meget mere.

3HELHEDSTÆNKNING
Organisationer plejer at være steder, hvor ansatte skjuler deres særheder, følelser, tvivl og sårbarhed bag et snævert ”professionelt” jeg. De kræver ofte, at vi udviser maskulin beslutsomhed, fasthed og styrke. TEAL organisationer har udviklet en række metoder, der indbyder os til at være HELE mennesker der kan fokusere på at give vores bidrag til at udvikle og forbedre organisationen.

TEAL organisationer skaber en tryg og åben kultur, så alle ansatte kan tage alt det, de er som mennesker, med på arbejde. Der er fokus på individuel og kollektiv inspiration, opbygning af tillid og relationer, samtidig med at organisationen hele tiden træner og plejer deres folk for at åbne for det fulde potentiale.

METAFOR: EN LEVENDE ORGANISME

Grundlæggerne af TEAL organisationer omtaler ofte deres organisationer som et levende system eller en levende organisme. Som et økosystem, der hele tiden udvikler sig hen mod større helhed, kompleksitet og bevidsthed.

Jeg kan hjælpe dig og din organisation med

Klargøring af organisationen til at “gå TEAL”

Implementering af “TEAL værktøjskassen”

Selve transformationsprocessen til TEAL

Opfølgning, coaching, uddannelse og sparring på “TEAL rejsen”