Er din organisation TEAL parat?

TEAL organisationer er et rigtigt godt bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud. Der er brug for at hæve bevidstheden, både hos os mennesker, og i særdeleshed også i den måde vi driver organisationer på.

Er du blevet nysgerrig på de selvorganiserende og selvledende principper, helhedstænkningen og at organisationer er drevet af et større formål? Så er du og din virksomhed måske klar til at påbegynde rejsen mod at blive en af Fremtidens TEAL organisationer.

Hvordan bliver man klar til at blive en TEAL organisation?

Der er to væsentlige kriterier for at rejsen mod fremtidens organisation kan lykkedes:

1

For det første kræver det den rette indstilling fra ledelsen. Paratheden til transformationen og i særdeleshed bevidsthedsniveauet hos den øverste ledelse skal være på et højt niveau. Det vil sige, at den øverste ledelse er parat til at gå fra en kontrol og magt-baseret hierarkisk organisationsstruktur til en selvorganiserende struktur med afsæt i tillid, ansvar, og personligt lederskab hos alle ansatte.

2

For det andet skal bestyrelsen have samme indstilling som ledelsen.

Det er ikke muligt for den øverste ledelse alene at håndtere transformationen til fremtidens organisation, hvis den siddende bestyrelse ikke, i et vist omfang, opererer fra samme bevidsthedsniveau.

Den sidste brik i puslespillet

Et andet område, der i et væsentligt omfang skal være tilstede, er den sunde organisationskultur.

Jeg har personlig og gentagen erfaring fra de organisationer jeg har arbejdet med, der tillader mig at konkludere, at organisationer, der ikke bevidst arbejder værdidrevent og kontinuerligt med organisationskulturen, vil have store udfordringer i forhold til at blive selvorganiserende og arbejde formålsstyret. Læs mere om værdidrevne organisationer her:

Det vil for eksempel være svært for ansatte i en organisation, som har usund kultur på bevidsthedsniveau 2 – relationsbevidstheden at overgå til at være selvledende. Se hvordan jeg arbejder med Barrett’s 7 trins bevidsthedsmodel her. Der vil simpelthen mangle tillid og respekt for hinanden og hinandens opgaver, hvilket vil umuliggøre at følge det selvorganiserende princip.

På samme måde gælder det, hvis der er for stor kontrol på bevidsthedsniveau 1. Her vil det ikke være muligt for lederne i organisationen at give slip på kontrollen – og dermed vil selvorganiseringsprocessen umuliggøres.

Læs mere om hvordan jeg arbejder med den usunde kultur i organisationer her.

I virksomheder med en mindre grad af usund kultur, er det absolut muligt at lave transformation til en hel eller delvis TEAL organisation, da den usunde kultur vil opløses i den markant større fokus på feedback og feedforward der er i Sociokratisk opbyggede organisationer.

Mulighederne er nærmest uendelige
Sammen kan vi finde vejen for netop din virksomhed

Individuelle løsninger til individuelle virksomheder

Der er absolut intet der peger i retning af, at det er nødvendigt for en organisation at overgå til 100% selvorganisering, helhedsorientering og formålsstyring på én gang.

Det er muligt at lave en radikal transformation med en forudbestemt skæringsdato, hvor organisationen overgår fuldstændig til TEAL. Men det er absolut ligeså godt at lave en gradvis overgang. Det kan gøres enten ved:

  1. En gradvis implementering af Sociokrati og de øvrige værktøjer fra TEAL.
  2. Etablering af de Sociokratiske principper og TEAL i et pilotprojekt, der dækker dele af organisationen.

Der er som bekendt ikke en One size fits all løsning, når vi taler om TEAL organisationer. Varige løsninger bliver ikke implementeret over natten, men derimod i et oplyst, informeret tempo.

Oplyst Lederskab hjælper din virksomhed mod TEAL!

Det er min fineste opgave at vejlede din virksomhed i processen. Et forsigtigt og uforpligtende sted at starte kunne f.eks. være hos de enkelte afdelingsledere – hvad ville der ske, hvis de gav sig til at eksperimentere med Sociokratiske beslutningsprocesser indenfor eget ledelsesrum? Det kunne afføde en række interessante spørgsmål, såsom:

  • Hvad er potentialet, hvis lederen giver sit beslutningsprivilegium fra sig?
  • Hvad vil der mon ske, hvis det er teamet selv, der ansætter deres næste kollega?
  • Hvad ville være konsekvensen af at erstatte den årlige MUS med kollegial feedback?
  • Hvad ville det føre til at give teamene mulighed for at bruge penge mod total gennemsigtighed om forbruget?

Mulighederne er nærmest uendelige, og sammen finder vi vejen for netop din virksomhed.

Vil I vide mere? eller få en smagsprøve på selvorganisering?

Hvis I er i tvivl om, om TEAL er den rigtige løsning for Jer og organisationen – kan I prøve min hands-on Workshop om selvorganisering og selvledelse, for at se hvordan selvorganiseringsprincipperne virker i praksis. I kan også booke mig til en ½ dags Workshop om hvordan Jeres organisation opererer på 20 essentielle organisatoriske og ledelsesmæssige områder.