Udnyt organisationens fulde potentiale gennem selvorganisering og selvledelse

Ingen chefer, ingen titler og ingen jobbeskrivelse, men derimod cirkler, roller og funktioner. Målet er at skabe organisationer, der har hurtigere og større handlekraft. Forestil dig et kompliceret system som kroppen. Hvis kroppen blev ledet i det klassiske hierarki, ville den dø indenfor få minutter.

Ved hjælp af selvorganisering og selvledelse bliver organisationer i stand til at tage autonome beslutninger simultant og i højt tempo. Vel at mærk beslutninger, der hele tiden peger organisationen på rette vej i forhold efterlevelse af missionen og det dybere formål.

Der er markante forskelle på måden det hierarkiske system og selvorganisering fungerer på

hierarki
 • Underordnede
 • Lederskab
 • Kontrol
 • Bureaukrati
 • Siloer
 • Informations tilbageholdelse
 • Top-down strategisk beslutningstagning
 • Job titler
 • Præstations bedømmelser
 • Årlig strategi implementering
 • Managere superviserer og leder teams
 • Fokus på kunder
lille pil
lille pil
lille pil
lille pil
lille pil
lille pil
Selvorganisering
 • Lighed
 • Partnerskab
 • Tillid
 • Radikal simpelhed i systemer og processer
 • Inter- og intra-team samarbejde
 • Transparens
 • Beslutningstagning overalt
 • Dynamiske roller og ansvar
 • Team feedback kultur
 • Iterativ prototype
 • Teams er selvorganiserede
 • Fokus på alle interessenter

Fordele ved selvorganisering og selvledelse

Samarbejdet i selvorganiserende og selvledende organisationer bygger på klart definerede roller med et veldistribueret ansvar. Der bruges simple og effektive processer og mødetyper, der kan optimere samarbejdet og levering af opgaver og projekter til og fra cirkler og roller.

Maskinrummet i organisationen består af en Sociokratisk organisationsstruktur. som du kan læse meget mere om – her.

Den agile tilgang i form af selvorganiserings- og selvledelsesprocesserne giver en lang række fordele:

HURTIGHED
Teams responderer hurtigt på muligheder og udfordringer i markedet,
fordi de ikke behøver at vente på ledelses ordrer, før de handler.
Presset fra teammedlemmerne indbyrdes og overholdelse af organisationens formål
og kerneværdier, fungerer som et kompas i enhver beslutningstagning.

AGILITET
Systemer, procedurer og processer, laves radikalt mere simple
og der er fuld tillid til alle ansatte i organisationen, i forhold til
at de vil handle til fordel for organisationens bedste.

PRÆSTATIONSEVNE
Både den finansielle og den operationelle præstationsevne bliver potentielt maksimeret,
gennem et selv-balancerende systemet, som løfter potentialet i hvert enkelt team.

SAMARBEJDE
Teams arbejder spontant sammen i fraværet af afdelings ”rammerne”. Kontinuerlige
feedback processer forbedrer og effektiviserer hele tiden processer og best practise.

INNOVATION
Når hierarkiske kontrolmekanismer bliver erstattet med team koordination,
vil den enkelte ansatte føle sig tilskyndet til at være kreativ og finde
de rigtige løsninger på problemer.

Oplyst Lederskab er certificeret partner hos Holaspirit

Oplyst Lederskab og Pontibus er sammen certificerede partnere hos Holaspirit. Holaspirit er et IT system, der understøtter den Sociokratiske struktur og selvorganiserings- og selvledelsesprincipperne.

Du kan læse mere om selvorganisering – her

Læs mere om Holaspirit

Vil I sætte energien fri i organisationen?

Selvorganisering og selvledelse – er på een gang en utrolig effektiv og agil måde at arbejde på. Men det er også en markant anderledes måde at arbejde på. En metode, som gør op med “beslutningsproppe” hos ledere og manglende ansvar og frihed hos de ansatte. Oplyst Lederskab hjælper jer i den vigtige overgang mellem hierarki og selvorganisering. En overgang, der er altafgørende for succes.