Få større effekt og kvalitet i din ledelse

Uanset hvilket niveau du er leder på, kan det af og til være svært at finde ligesindede og uvildige personer at vende hverdagens udfordringer med. Her kan ledercoaching og ledersparring være løsningen.

Ledercoaching giver dig redskaber til at udvikle dig som leder

Ledercoaching og ledersparring giver dig redskaber til at udvikle dig selv som både menneske og leder. Coachingen får det bedste frem i dig og giver dig effektive værktøjer til gavn for ikke mindst dig selv, men også dine ansatte, din organisation og dine kunder.

Uanset, hvilke mønstre, problematikker eller relationer, du har brug for at få belyst og kigget på, vil ledercoaching hjælpe dig til at blive en mere bevidst leder.

Relationer danner grundlag for al god ledelse

Når du vil udvikle dine lederegenskaber og samarbejdsevner, er det nødvendigt, at du kigger på dine relationer – både udadtil og indadtil.

Din relation til dig selv danner grundlaget for din måde at interagere med andre mennesker på, og ikke mindst den indflydelse, du har på folk omkring dig. I ledercoaching og ledersparring lærer du en masse om, hvordan du skaber en god relation til dig selv, og – når dét er på plads – hvordan du som leder påvirker dine ansatte.

Med sunde, balancerede relationer til både dig selv og dine omgivelser, kan du skabe trivsel, forebygge stress, rumme dine kolleger, øge dine kollegers engagement og få dem til at yde deres bedste. En egenskab, der giver et større overskud på bundlinjen og større livskvalitet i din virksomhed.

Jeg kan blandt andet coache og sparre med dig på følgende områder:

Din personlige følelsesmæssige
balance og intelligens

Tidsstyring og prioritering
af din tid og opgaver

Hjælp til din personlige gennemslagskraft
og i dit personlige lederskab

Udfordringer i dine relationer
med ansatte og lederkolleger

Organisationsudvikling og
implementering af forandringer

Problematikker med din
ledelseskommunikation og adfærd

Hør lidt nærmere om Kristina Pedersen's oplevelse hos os

Interesseret?

Hvert forløb er individuelt tilrettelagt efter dine og din virksomheds behov. Alt efter dine udfordringer og ønsker, vil jeg anvende forskellige coachingteknikker, sparring og værktøjer.

Som fortrolig og uvildig coach og sparringspartner, hjælper jeg dig i din proces ved at udfordre dine mønstre, dine overbevisninger, din kommunikation og dine handlinger på en måde, så du bliver i stand til at se tingene i et nyt perspektiv.