Supervision af lederteams

Jeg ser igen og igen, hvordan gode relationer mellem ledere og kolleger på alle niveauer er den største ressource i en organisation.

At have et stærkt og velfungerende lederteam er essentielt for både virksomheden, kunderne og de ansattes trivsel og effektivitet.

Supervision skaber udvikling i et fortroligt rum

I en hektisk hverdag med grobund for mange misforståelser og uenigheder, er der brug for tid og rum i ethvert lederteam til at forblive stærke og velfungerende.

Supervision er for jer, der ønsker at have et forum, hvor I kan læsse af, få indspark og hente ny energi til det krævende arbejde som leder. I får redskaberne til at gå fra at være en gruppe af individer, til at være et stærkt lederteam.

De bedste ledelsesredskaber til dig og dine ledere

Det er min passion at hjælpe lederteams til at gå i samme retning og opbygge stor tillid til hinanden. Supervision hjælper lederteams til at samarbejde, få stort kendskab og tillid til hinanden og mestre den vanskelige, men uundværlige, kunst det er at være konstruktivt uenige indadtil i teamet, og enige udadtil.

Med supervision er der garanti for at du, dit lederteam og din organisation, i fællesskab styrer mod jeres mål.

Det hele menneske

Enhver varig udvikling af dig som leder vil forankre sig professionelt såvel som personligt. Det er derfor vigtigt at du har dig selv – det menneske du er ved siden af din lederrolle – med i supervisionsforløbet. Med støtte fra de andre i dit lederteam vil du få værktøjerne til at udvikle dig både professionelt og personligt, herunder styrke din personlige og følelsesmæssige intelligens.

Supervision af dig og dit lederteam kan blandt andet hjælpe dig med at:

Navigere i forandringsprocesser,
håndtere modstand og krydspres

Udvikle relationen til ansatte
og skabe trivsel og effektivitet

Håndtere vanskelige sager
og få ideer til at komme videre

Udvikle dit personlige lederskab

Styrke lederteamets samarbejde
og tillid til hinanden

Stå sammen som lederteam og
være tro mod organisationens formål og kultur

Hør om Lisbet Dahl og Kirsten Borstrøm's oplevelser med Supervision

Vil I også være et stærkt sammentømret lederteam?

Supervision er et effektivt og fantastisk værktøj til varig udvikling af hver enkelt leder og teamet tilsammen. Et stærkt sammentømret lederteam, der tør dele ud af sig selv – og give af sig selv til gavn og glæde for alle i teamet.

Har I også behov for at blive et stærkt sammentømret lederteam?