Eksistentiel coaching

Tid er en vigtig faktor i enhver udvikling, professionel såvel som personlig. En varig og positiv transformation hos dig som leder kræver tid, indsigt, modning og bevidsthed.

Din personlige udvikling

I eksistentiel coaching tager vi sammen udgangspunkt i din unikke situation: Det sted i livet, hvor du befinder dig, lige nu. Solidt forankret i dit udgangspunkt kan jeg guide dig til at være den person, du er, allerdybest inde. Jeg vil guide dig i din personlige udvikling – professionelt som privat – også når det gør ondt, eller du ikke kan finde vej.

Resultatet gavner dig selv og alle omkring dig: Din bevidsthed vil udvikles, så du går fra at tænke “jeg” til “vi”, og dermed gavner din udvikling en større helhed – værende det sig din organisation eller det samfund, du er en del af.

Den bedste version af dig selv

Undervejs i dit arbejdsliv er det vigtigt at stoppe op, se dig omkring og stille svære spørgsmål. Det er faktisk helt uundgåeligt, hvis du vil tage din personlige udvikling til det næste, dybere niveau. Træffer du dine beslutninger på det bedste grundlag for dig selv? Er den retning dit liv har udviklet sig i, den helt rigtige for dig – eller er det bare den vej, du er endt med at følge?

Jeg hjælper dig med at finde nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, at praktisere helhedsorienteret personligt lederskab, og få spot på de blinde vinkler, der forhindrer dig i at følge dit personlige kald.

Rustet til livet

Eksistentiel coaching slår rødder i din nutid, gør dig klogere på din fortid og ruster dig til din fremtid. De forskellige faser af livet indebærer hver deres unikke udfordringer. Udfordringer, vi hver især kommer til at stå overfor. Jeg vil forberede dig på alt det, de forskellige livsfaser byder på, og give dig værktøjerne til at genkende, møde og håndtere udfordringerne – før de opstår.

Fordele ved eksistentiel coaching:

1Eksistentiel coaching hjælper dig til at forstå, hvor du er kommet til på din livsrejse, og hvad du kan forvente der vil ske på de næste livsstadier, du kommer til.
2Eksistentiel coaching hjælper dig med at identificere hvilken psykologisk bagage, du bærer rundt på. Alt det, du har med dig fra din familie, din opvækst og de miljøer, du er skabt af - på godt og ondt. På den måde bliver du i stand til at give slip på den negative arv, og udvikle dine positive, medfødte gaver og talenter.
3Eksistentiel coaching hjælper dig med at evaluere, om de kulturer - i form af organisationskultur, ledelseskultur og samfundskultur - du er forankret i, hjælper dig med eller forhindrer dig i at opfylde din livsrejse.

Eksistentiel coaching giver dig et personligt udbytte på 4 forskellige områder, der ikke eksisterer i andre former for ledelsesbaseret coaching.

Eksistentiel coaching hjælper dig med at forstå din psykologiske udvikling i det stadie af livet, du er nået til. Coachingen vil skabe klarhed omkring, hvad der er vigtigt for dig: Det, jeg kalder din primære motivation. Du vil gennem coachingen blive bevidst om, og lære at mestre, dine mest presserende, nuværende behov og problematikker.

Med erkendelsen af dit nuværende udviklingsstadie, og de problematikker, der hører sig til dette, kommer også erkendelsen af de udviklingsstadier, du allerede har gennemgået. Eksistentiel coaching hjælper dig med at finde frem til dine uopfyldte behov, fra de niveauer af psykologisk udvikling du har gennemgået, men endnu ikke har mestret: Det, jeg kalder sekundær motivation.

Du vil få svar på, hvilke uopfyldte behov, du har. Uopfyldte behov, som bremser din personlige vækst. Måske har du en arv med dig fra det miljø du er skabt af. Det kan komme fra dine forældre, din familiehistorie og dit opvækstmiljø.

Eksistentiel coaching afklarer om din arv støtter eller forhindrer din udvikling og personlige vækst, og hjælper dig med at give slip på det, der ikke længere tjener dig. Erkendelsen af din fortid er imidlertid ikke kun et spørgsmål om at finde skeletter i skabet. Det er nemlig også herfra, vi opdager og udvikler dine naturlige evner og talenter.

Eksistentiel coaching hjælper dig med at få øje på de psykologiske udviklingsstadier, du kommer til at opleve fremover i livet. Hvert udviklingsstadie har sine udfordringer, og du får værktøjerne til at genkende, forberede og sætte dig i stand til at mestre dem. På den måde er du ikke alene i stand til at mestre dit nuværende udviklingsstadie, du er også klar til, med ro og sikkerhed, at tage de næste skridt, livet har at byde på.

Den helt store transformation kommer til udtryk, når du ændrer dit personlige perspektiv fra at handle om jeg til at handle om vi: Din personlige udvikling folder sig ud, og gavner dig selv og alle omkring dig. Jeg vil guide dig til at opdage, at den bedste strategi for succes ikke kun handler om at opfylde dine egne behov, men om at bidrage til at opfylde behovene i din organisation, eller det samfund, du er en del af.

Vil du tage din personlige udvikling til dybere niveauer?

Har du også brug for at finde de dybere lag i dig selv? Fornemmer du at livet kan byde på en dybere mening, end den du befinder dig i nu? Hvad forhindrer dig i at praktisere helhedsorienteret personligt lederskab?

Så er du klar til eksistentiel ledercoaching.