Få større engagement og mere arbejdsglæde med supervision af lederteams

Igennem alle de år, hvor jeg har arbejdet med ledelsesudvikling, har jeg set det igen og igen:

Gode relationer imellem ledere og medarbejdere er den største og vigtigste ressource i enhver organisation.

Derfor tilbyder jeg supervision af lederteams som skræddersyede forløb til ledere og organisationer, der ønsker at udvikle det ledelsesmæssige fundament. Resultatet er større engagement og mere arbejdsglæde til gavn for alle involverede.

Supervision skaber udvikling i et fortroligt rum

Supervision er et forløb til lederteams, som ønsker at blive bedre til at samarbejde og skabe et tillidsfuldt fælles rum, hvor teammedlemmerne kan tale frit om bekymringer og udfordringer og hente energi og opbakning til det krævende arbejde som leder.

I supervisionsforløbet får I redskaber til at udvikle jer fra at være en gruppe af individer til at være et stærkt sammentømret lederteam. I får større forståelse for og tillid til hinanden, og I lærer at mestre den vanskelige kunst at være konstruktivt uenige indadtil i teamet men signalere enighed udadtil.

Dermed sikrer I den fælles kurs til gavn for hele jeres organisation.

Unikke forløb med udgangspunkt i de enkelte teammedlemmer

Supervision af lederteams handler om at styrke ledergruppen i sin helhed, men i praksis tager forløbet udgangspunkt i de enkelte teammedlemmer.

Når du har støtte fra dine kolleger og er klar til at investere dig selv i supervisionsforløbet, kan du nemlig for alvor udvikle dig både personligt og professionelt – og enhver varig udvikling af dig som leder vil forankre sig i dit arbejdsliv såvel som privat.

Forløbet indebærer mange fordele for dig og dine lederkolleger

I får mere indbyrdes tillid i teamet og et
stærkere samarbejde med hinanden

I får en stærkere relation til jeres medarbejdere
og skaber trivsel og effektivitet

I bliver bedre til at navigere i forandringsprocesser
og håndtere modstand og krydspres

I bliver rustet til at håndtere vanskelige sager
og få ideer til at komme videre

I bliver alle sammen bedre ledere
– både sammen og hver for sig

I bliver klædt på til at understøtte organisationens
kultur og formål
bedst muligt

Hør om Lisbet Dahl og Kirsten Borstrøm's oplevelser med Supervision

Interesseret?

Kontakt mig i dag, hvis du vil vide mere om hvordan supervision af lederteams kan hjælpe dig med at få større indbyrdes tillid og mere arbejdsglæde ind i samarbejdet med dine lederkolleger.