Vi skaber rammerne for fremtidens organisationer!

Alene kan jeg meget – sammen kan vi det meste

Hos Oplyst lederskab finder du konsulenter, som du kan kende på den dedikation og passion, de bidrager med i verden og til ledere, medarbejdere og organisationer.

Vi vil det allerbedste, og vi er bundet sammen af et fælles sæt af værdier, samt en livsindstilling til, at det er nødvendigt at gå vejen selv – før vi giver videre.

Vi forsøger derfor altid at tænke og arbejde fra et helhedsorienteret ståsted og med en systemisk indgangsvinkel.

Vi ønsker at gøre en forskel, i det paradigmeskift vi mener er på vej i organisationer – væk fra et mere, større, hurtigere samfund – og henimod en organisations- og ledelseskultur, der både tager hensyn til:

 • Økonomi og effektivitet
 • Højt medarbejder engagement og medarbejdernes mulighed for at bruge deres ”medfødte” gaver
 • Social ansvarlighed, både i lokalsamfundet og i samfundet generelt og
 • Bæredygtighed, hensyn til planeten og fremtidige generationer

Vi mener at et sådant multi-spektret fokus og fordeling af organisationers fokus er det, der er en nødvendig forudsætning for at kunne blive Fremtidens organisation og fremtidens leder, i en særdeles gennemsigtig verden.

Vi glæder os rigtig meget til også at kunne hjælpe dig og din organisation.

Thobias Laustsen

Thobias Laustsen

Grundlægger og ejer af Oplyst lederskab
Thobias Laustsen har siden 2003 arbejdet som ledelses- og organisationskonsulent, coach og underviser. Thobias arbejder med organisations- og ledelsesudvikling indenfor mange forskellige brancher og typer af virksomheder.

Thobias arbejder med en helhedsorienteret, systemisk og fænomologisk tilgang til organisationer og teams – og han bruger ofte en kobling mellem en analytisk og faktuel tilgang, krydret med en god intuitiv næse, for at kunne hjælpe kunderne på bedste vis.

Fagligt spænder Thobias vidt. Han er b.la. uddannet:

 • CTT2 (certificeret konsulent i Kulturelt analyse værktøj) hos Richard Barrett.
 • Følelsesmæssig intelligens coach hos Adele Lynn.
 • Supervisor hos Inpraxis v/Dorte Lund-Jacobsen.
 • Gennemgået et 2-årigt træningsforløb i organisations- og familieopstilling hos Humanvision.
 • Certificeret Heart Math instruktør.
 • og har taget adskillige kurser i meditation og mindfulness

Thobias er endvidere uddannet HD i regnskab/Grenspeciale i finansiering fra Syddansk Universitet.

Nyborg-oktober-2015-011

Hanne Pedersen

Chefkonsulent, Psykoterapeut - underviser og coach på 5 dages lederretreat forløbene
Hanne har siden 2005 arbejdet som psykoterapeut, coach og underviser. Hun driver i dag Center for Livskunst, som er en klinik for psykoterapi, coaching og parterapi. Hun arrangerer desuden kursusforløb for både private og for virksomheder. Hanne er oprindelig uddannet som sygeplejerske og har arbejdet indenfor det offentlige sundhedsvæsen i 17 år.

Hanne er uddannet og certificeret som henholdsvis coach og psykoterapeut hos ID-Academy. Hun har taget en 1 -årig efteruddannelse i chok og traume terapi og stresshåndtering, en supervisor uddannelse hos Inpraxis v/Dorte Lund-Jacobsen, samt et 2-årigt træningsforløb i organisations- og familieopstilling. Hun udbygger kontinuerligt sin terapeutiske grunduddannelse igennem kurser og supervision. Hanne er desuden uddannet Heart Math instruktør og Mindfulness instruktør (MBKT) og har taget adskillige kurser i meditation.

“Det er med stor glæde og ydmyghed, at jeg i dag har muligheden for at udvikle mennesker og hjælpe andre med at finde deres plads i livet”. (Hanne Pedersen)

Leif Alken

Leif H. Alken

Seniorkonsulent, Værdidrevne organisationer og strategisk planlægning
Leif Alken har arbejdet med organisationsudvikling siden 1986. Leif har specialiseret sig i strategiske udviklingsprojekter, rettet imod trimning af organisationer.

Leif er medstifter af konsulenthuset Ankerhus – Institut for Socialøkologi, og været hhv. direktør og bestyrelsesformand i Ankerhus i perioden 1986 – 1999.

I 1999 grundlagde Leif, Alken & Partners Aps, med speciale i Værdibaseret Lean – Made in Denmark, værdibaseret ledelse samt Følelsesmæssig intelligens hos Adele Lynn. Leif har fungeret som direktør i Alken & Partners ApS frem til 2010.

Siden 2013 har Leif arbejdet som mentor, rådgiver og sparringspartner for topchefer i Danmark.

Leif Alken har gennem perioden gennemført udviklingsprojekter som klient- og projektansvarlig for blandt andet: Københavns tekniske skole, Novo Nordisk A/S, Colgate-Palmolive, Danfoss, Malaco, Velux A/S vinduer, Dansk Industri, Merrild Kaffe, Odense Kommune og Velfac A/S.

Hos Oplyst lederskab fungerer Leif sammen med Thobias som organisationskonsulent i forhold til at skabe fremtidens High Performance og værdidrevne organisationer.

Bo Præst Nielsen

Bo Præst Nielsen

Seniorkonsulent, IT Wizard og implementering af selvorganisering og selvledelse
Har som IT konsulent leveret løsninger til de største virksomheder i DK indenfor en bred vifte af branchegrupper bl.a. finans, offentlig forvaltning og forsvar, bygge/anlæg, retail, IT og kommunikation, medicinalbranchen, fødevarer mm.

IT løsningerne er typisk udgået fra virksomhedernes behov for styring af forandringerne i deres virksomhed og altså typisk metodemæssigt haft afsæt i projekt- og projektporteføljemetodologier.

Af IT løsninger kan her fremhæves:

 • Løsning til minimering af de administrative omkostninger ved styringen af et større finansinstituts portefølje af projekter. Samt at højne kvaliteten af data for optimering af virksomhedens strategiske beslutningskompetence
 • For et større rådgivende institut at sikre at informationslagring og deling af information lever op til juridiske krav for håndtering af sensitive data
 • Gennem brugervenlig IT løsning at reducere de administrative omkostninger for entrepriseafregningen af større vejanlæg i DK
 • Løsning til styring af ressourcekapacitet til en række større virksomheder
 • Udvikling af IT produkt for en konsulentvirksomhed at kunne overgå til retail salg

Kompetenceområder:

 • IT udvikling, Knowledge Management, Projekt- og Porteføljestyring, Kommunikationsstrategi