Succesfuld organisationsudvikling er lig med en sund organisationskultur

Siden 2003 har jeg specialiseret mig i at afdække, udvikle og styrke organisationer. Igennem årene har jeg haft mange, både positive og negative, erfaringer med, at organisationsudvikling og en reel positiv transformation af organisationer KUN kan ske, når udviklingen får lov til at ”bundfælde” sig i organisationskulturen.

I nogle virksomheder kræver det lang tid, før effekten af udviklingen, bliver det nye ”plejer”. I andre virksomheder går det forholdsvis hurtigt. Det sker næsten altid i de virksomheder, hvor der kontinuerligt arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til organisationsudviklingen. Læs mere om hvordan vi arbejder med organisationsudvikling her:

Organisationskultur:
forskellen mellem succes og fiasko

Med afsæt i anerkendte og velprøvede analyseværktøjer, arbejder jeg helhedsorienteret med at skabe sunde organisationer og ledere i mindre, mellemstore og store organisationer.

Analyseresultaterne gør mig i stand til at tage det bedste fra den eksisterende organisationskultur med ind i den fremtidige ønskede kultur. På den måde skabes der tryghed for udviklingsprocessen og der bliver langt hurtigere dannet en ny sund organisationskultur.

De gode resultater opnår jeg bl.a. ved:

  • At transformere jeres organisationskultur fra en usund til sund
  • At den sunde kultur giver jer en bedre bundlinje
  • At I sammen får fælles retning og fælles sprog i organisationen
  • At hjælpe med at I får højt engagerede ansatte
  • At organisationsudviklingen hjælper med at tiltrække og fastholde højt kvalificerede ansatte
  • At forandringerne kan ses “derude”, og I derved får større kundeloyalitet

Få min GRATIS artikel: 5 Millioner gode grunde til at arbejde med organisationskultur

Hand writing Culture with marker, concept

Hvad er organisationskultur?

Begrebet dækker over alt det, de ansatte tillægger virksomheden af værdier: måden man tænker på, de idéer man får, de vaner man har. Kulturen er de briller, de ansatte ser virksomheden igennem. Den viser sig i deres handlinger, adfærd og kommunikation, men kan også ses i organisationens systemer, processer, strukturer og normer.

Kulturen driver ned af væggene. Den kommer til udtryk i alt, hvad organisationen består af, og binder alting sammen med en usynlig snor. læs mere om definitionen på organisationskultur her:

En usund kultur koster kassen

En usund kultur koster i organisationen. Det koster økonomisk, men det koster også i form af den tid og energi, der bruges i virksomheden på at håndtere frustrationer, konflikter, dårlig kommunikation og ineffektivitet. De ansattes engagement og effektive arbejdstid daler drastisk, mens sygefravær, dårligt arbejdsklima og utilfredshed hos kunderne stiger støt. Virksomheden får mindre værdi for pengene indadtil, og går glip af nye indtjeningsmuligheder udadtil. Læs mere om konsekvenserne ved en usund organisationskultur her.

Når du kan måle noget, kan du gøre noget ved det

Med de rette analyseværktøjer, gør jeg uhåndgribelig kultur til målbar data. De anerkendte og efterprøvede kulturanalyser klarlægger med kirurgisk præcision:

  1. Hvordan kulturen kommer til udtryk og lever i jeres organisation
  2. På hvilke områder jeres virksomhedskultur er sund, og hvordan de områder kan fremmes
  3. På hvilke måder den usunde kultur kommer til udtryk i organisationen

Jeg sætter ind lige netop der, hvor jeres virksomhed har behov for det, og kommer med klare, konstruktive retningslinjer for, hvad der skal til for at skabe en positiv forandring, der kan sikre fremtidig vækst og udvikling i organisationen. Læs mere om kulturanalyse her.