Kulturen afspejler det særlige ved en organisation

På nøjagtig samme måde som ethvert menneske har en personlighed, har enhver organisation en kultur. Vores personlighed er defineret af et individuelt sæt af værdier, overbevisninger og handlinger. På samme måde er kulturen i en organisation defineret af et kollektivt sæt af værdier, overbevisninger og handlinger.

Kulturen i en organisation er et udtryk for den måde, vi gør tingene på. Den påvirker de ansattes oplevelser af det, der sker i organisationen.

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen: Det er det filter, som organisationens medarbejdere ser organisationens aktiviteter, beslutninger og handlinger igennem.

Organisationskultur skabes af og mellem mennesker

Når jeg arbejder med organisationskultur, er det ofte de nuværende og tidligere lederes påvirkning og bidrag, jeg er optaget af. De nuværende lederes indflydelse på kulturen kommer primært til udtryk i form af deres personlige værdier, overbevisninger, holdninger og handlinger.

Tidligere lederes indflydelse på kulturen kommer til udtryk i form af den arv, de har efterladt sig, i form af organisationens nedarvede systemer, strukturer, processer, politikker og procedurer. De nedarvede systemer og strukturer har ofte haft en vigtig funktion da de blev indført i organisationen, men måske er nogle af disse systemer blevet forældede? Måske understøtter de ikke længere organisationens udvikling, og besværliggør derfor vækst og præstationer?

Systemer og strukturer, der ikke længere tjener virksomhedens kultur, er en del af det, vi synliggør med en kulturanalyse.

Kulturen har betydning for engagement og resultater

Organisationskulturen er forklaringen på, hvorfor nogle organisationer skaber engagerende medarbejdere, mens andre skaber demotiverede medarbejdere. Hvis en kultur ikke stemmer overens med organisationens overordnede formål og strategi, vil den begrænse organisationens muligheder for at løse sine opgaver optimalt, samt forhindre organisationen i at nå de ønskede resultater. Læs mere om konsekvenserne af usund kultur her.

En stærk, positiv kultur skaber samhørighed i organisationen. De ansatte kan forbinde sig, på et dybere plan, med organisationens mission og vision. I en positiv kultur opbygges der tillid og engagement. En stærk, positiv kultur i en organisation viser sig ofte udadtil i form af høj kundeloyalitet og trofaste kunder, der vender tilbage igen og igen. Visionsstyrede og værdidrevne virksomheder med stærke, levende organisationskulturer præsterer, fordi de tiltrækker og fastholder talentfulde ansatte, der bliver inspirerede til at gøre en ekstra indsats. Læs mere om udbyttet af helhedsorienteret organisationskultur her.

Derfor er det væsentligt at arbejde aktivt med organisationskulturen

Der er en væsentlig sammenhæng mellem performance og kultur, og kulturen i din organisation er enten dit største aktiv eller din største udfordring. Hvem I er, og hvad I står for, har afgørende betydning når det handler om at skabe resultater.

Kontakt mig for at høre mere om hvordan mit arbejde med organisationskultur kan gavne din virksomhed.

Skal kulturen også være det største aktiv i din organisation?

En stærk organisationskultur er det allerstørste aktiv til at blive en succesfuld virksomhed – MEN fordi, kultur “driver ned af væggene”, kan den være rigtig svær at arbejde med. Har du også brug for hjælp til at gøre kulturen i din organisation til det største aktiv?