Organisationer med helhedsorienteret organisationskultur er ganske enkelt succesfulde

Grunden til, at en helhedsorienteret organisation klarer sig så godt, er især at den usunde kultur i form af ineffektivitet, gnidninger, konflikter og mistrivsel mindskes markant, og erstattes af fremdrift, effektivitet, produktivitet og arbejdsglæde. Organisationen bliver en organisme, der eksisterer i samklang med sine omgivelser, og ikke opsluges af indre gnidninger og konflikt.

Godt for mennesket, samfundet og bundlinjen

Når din organisation har opnået en sund organisationskultur på alle 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer, går alting op i en højere enhed. Det er det, jeg kalder en High Performance Organisation: Den lykkedes simpelthen på alle niveauer.

High Performance Organisationer kan noget andre organisationer bare ikke kan:
De har de mest engagerede ansatte. De har de mest loyale kunder. De har de mest tilfredse investorer, og de er vellidte hos konkurrenterne og i samfundet generelt. Samtidig arbejder de helhedsorienteret med lige dele fokus på indtjening, sund organisationskultur, socialt ansvar og bæredygtighed.

En helhedsorienteret kultur: det bedste af det bedste

At have en helhedsorienteret kultur i en organisation betyder så at sige, at organisationen “kommer hele vejen rundt”: Den tænker i helheder, og forsøger at inddrage så mange aspekter og synsvinkler som muligt, når den udvikler produkter, tager beslutninger og sætter nye tiltag i gang.

En helhedsorienteret kultur inkluderer alle de positive egenskaber fra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer. Læs mere om bevidsthedsmodellen her:

Stå i tjeneste for menneskeheden og Jorden
Organisationen er dybt engageret i social ansvarlighed, etik og bæredygtighed i forhold til FN’s verdensmål. Den arbejder med et langsigtet perspektiv om at give det bedste videre til fremtidige generationer, og bevare Jordens livsunderstøttelsessystem.

Strategiske alliancer og partnerskaber
Organisationen indgår i strategiske alliancer, partnerskaber og co-creation processer med andre organisationer, og i samfundet generelt. Organisationen har en stærk social og miljømæssig bevidsthed og ansvarlighed. Der laves mentoring-, coaching- og udviklingsprogrammer til alle ansatte. Der knyttes stærke bånd til kunderne, som ligger langt udover den almindelige kundeservice.

At opbygge et organisatorisk fællesskab
Organisationen udvikler en kultur baseret på stærke fælles værdier og en fælles retning: Integritet, tillid, passion, kreativitet, åbenhed, gennemsigtighed og autenticitet gennemsyrer organisationen. Dette forstærker de ansattes engagement og skaber et tillidsfuldt klima i organisationen.

Kontinuerlig fornyelse og læring
Organisationen fokuserer på evnen til at tilpasse sig markedet via kontinuerlig innovation og organisatorisk læring. Det gøres ved at have stort fokus på teams, teamwork, give alle ansatte øget medbestemmelse og beslutningsmyndighed og gøre dem til en større del af organisationens udvikling og succes.

High Performance
Organisationen fokuserer på at etablere sunde strukturer, procedurer og processer, som skaber orden og optimerer organisationens effektivitet og evne til at præstere. Alt sammen på en måde, der gør alle ansatte stolte over at være en del af virksomheden.

At høre til
Organisationen fokuserer på loyalitet og på at opbygge harmoniske relationer, der skaber loyalitet de ansatte imellem. Konflikter håndteres ud fra en win-win tilgang. Kommunikationen i virksomheden er åben og tillidsfuld, og der gøres meget for at yde optimal kundeservice.

Økonomisk stabilitet
Organisationen har et sundt fokus på at optimere investorværdi, skabe profit og økonomisk stabilitet og lønsomhed. Alle ansatte føler sig trygge, og der tages hånd om deres helbred såvel som sikkerhed.

Alle disse faktorer gør din organisation attraktiv – overfor nuværende og kommende ansatte, kunder, investorer, samfundet, Planeten og – ikke mindst – den økonomiske bundlinje!

Vil du også have udbyttet fra en helhedsorienteret kultur?

Er tiden inde til at “komme hele vejen rundt” om organisationskulturen og inkludere alle de positive egenskaber fra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer?

Så er det sikkert nu, at du skal have analyseret hvad der allerede virker – og hvor der skal sættes ind?