Virksomhedskultur gør forskellen mellem succes og fiasko

Kulturanalysen er dit værktøj til aktivt at arbejde med, og udvikle, organisationen – gennem kulturen.

En sund organisationskultur udgør nemlig forskellen mellem succes og fiasko for din organisation.

Der er to meget vigtige grunde til, at mange virksomheder ikke arbejder aktivt med deres organisationskultur.

1

Det er en meget vanskelig opgave at måle noget så uhåndgribeligt som organisationskultur, fordi kulturen i en virksomhed ”lever” på meget ubevidste planer.
Læs mere om organisationskultur her.

2

Selv når virksomheder har en god ide om, hvordan organisationskulturen ser ud, er det sjældent, at de har den rette værktøjskasse til at gøre noget ved det.
Læs mere om definition på organisationskultur her.

Gør den uhåndgribelige organisationskultur til målbare data

Kulturanalysen er i stand til at måle, analysere og kortlægge kulturen i teams og i organisationer, lige så nøjagtigt og detaljeret, som du måler ethvert andet nøgletal. Ved hjælp af anerkendte, målbare metoder, analyserer jeg mig frem til hvordan kulturen påvirker din virksomhed. Det gælder både den sunde og den usunde del af organisationskulturen. Her er eksempler på, hvordan kulturanalysen har hjulpet andre organisationer.

Kulturanalysen måler, hvilke værdier, der reelt eksisterer i organisationen – og altså ikke de værdier, der antages at være. Læs mere om analyse af værdier.

Ved at involvere alle ansatte i analyseprocessen, får du ikke alene et nøjagtigt resultat og et brugbart udbytte af kulturanalysen, men også dedikerede, engagerede medarbejdere til følge. Uanset om der er store problemer eller mindre udfordringer i spil, fokuserer analysen på at give dig konstruktive, brugbare råd, der sikrer virksomhedens kontinuerlige fremgang.

Involveringen i analyseprocessen har den sidegevinst, at alle ansatte får en mere nuanceret forståelse af virksomhedens problemstillinger. De oplever, at de bliver en større del af organisationens udvikling – og får derved en større ejerskabsfølelse.

Når du kan måle noget kan du gøre noget ved det !

Kulturanalysen hjælper dig til hurtigt og effektivt at implementere forandringer

Den organiske kulturanalyse hjælper dig til hurtigere handling og lettere implementering af en ny og bedre organisationskultur. Det gør den med høj kvalitet, klar involvering og en dybere forståelse for virksomheden – for både medarbejdere og ledere. Læs CASES på hvordan kulturanalysen har hjulpet andre organisationer.

Det detaljerede analyseresultat af kulturanalysen, sætter gang i de rigtige handlinger og tiltag, der sikrer, at de bliver implementeret i kulturen. Det betyder, at virksomheden faktisk kan omsætte analyseresultatet til de tiltag, der er brug for i organisationen, umiddelbart efter at rapporten er gennemgået.

”Den helt store gevinst ved at gennemføre en kulturanalyse er den konkrete konklusion og anbefaling, der viser jer hvor og ikke mindst hvordan, at I skal handle for at nå jeres mål”

Kulturanalysen kan bruges til ethvert behov

Uanset om din virksomhed tæller 20 eller 30.000 ansatte, har Oplyst Lederskab værktøjerne til detaljeret at analysere jeres organisationskultur:

Læs mere om de forskellige kulturanalyser her:

Kulturanalyse
 • Stor Kulturanalyse:
  Synliggør den nuværende virksomhedskultur, såvel som den kultur, de ansatte ønsker sig.
 • Små gruppe analyse:
  Synliggør styrker og udfordringer i teamet og hvordan teamet kan blive et High Performance team.
 • Kunde værdi analyse:
  Optimerer forholdet mellem kundernes behov og virksomhedens evne til at opfylde det.
 • Fusions analyse:
  Sikrer at kun den bedste del af kulturen i to virksomheder eller afdelinger føres med i en sammenlægning eller en fusion.

Samtlige kulturanalyser er baseret på samme analysemodel, hvilket sikrer, at I kan bruge de forskellige analyser på kryds og tværs, og blandt andet blive klogere på:

 • Hvordan den indre sammenhængskraft mellem de ansattes personlige værdier og organisationens værdier kan styrkes.
 • Hvad der skal forandres i virksomheden, for at komme fra den nuværende kultur til den ønskede, fremtidige kultur.
 • Hvor organisationens forretningsmæssige fokus ligger, og hvor det skal ligge for at komme i mål.

Læs mere om analyseprocessen, herunder omfang og tidshorisont, her

Læs mere om det forretningsmæssige fokus, det vi kalder Business Needs Scorecard, her

Kulturanalysen er et effektivt værktøj til at afdække ethvert område i din virksomhed, der har med udvikling af organisationskultur at gøre. Det gælder uanset om der er tale om analyse af kulturen i hele organisationen, i et team eller hos ledere og nøglepersonel.

Læs mere om analyseprocessen her:

Værdiplot

Læs om Business Needs Scorecard her:

Business Needs Scorecard

Få din GRATIS personlige værdi analyse ved at trykke på fingeraftrykket

Vores kulturanalyser er de mest detaljerede og effektive på markedet

Samtidig er de prisbillige set i forhold til den høje detaljeringsgrad og kvalitet i analyserne. Prisen afhænger af, hvor mange demografiske variable, du ønsker medtaget i analysen. Derfor starter jeg altid med at afdække og analysere dine behov, således jeg kan skræddersy kulturanalysen præcist til dine ønsker.