Analyse af værdier

Værdier er – i al sin enkelthed – det, der er vigtigt for os som mennesker. Det, der grundlæggende motiverer os, både professionelt og privat.

Værdier er noget vi har stærke følelser for

Foruden vores overbevisninger om hvad der er rigtigt og forkert, afgør vores værdier hvilke vigtige beslutninger vi træffer i livet.

Uanset om vi er bevidste eller ubevidste om de værdier vi har, fungerer de som en slags ”indre kompas” for os: Fra det individuelle plan til den større helhed vi indgår i i familien, på arbejdspladsen eller i samfundet omkring os.

Giver dine værdier dig medvind eller modvind?

Når vi ved, at vores værdier spiller en enorm rolle i vores liv, er det vigtigt at være bevidste om, om det er på godt eller ondt. Værdier kan både være positive, men også potentielt begrænsende for os: Eksempler på positive værdier kan være ærlighed, tillid og ansvarlighed.

Eksempler på potentielt begrænsende værdier kan være skyld, kontrol, magt og manipulation. De potentielt begrænsende værdier er som udgangspunkt positive værdier, der af forskellige grunde får overdrevet fokus i organisationen, i teamet eller individuelt, og ender som en hæmsko i stedet for en styrke.

Definition af værdier

De potentielt begrænsende værdier kommer til udtryk på de tre nederste bevidsthedsniveauer i Richard Barretts 7-trins bevidsthedsmodel, som du kan se nedenfor. Læs mere om bevidsthedsmodellen, og hvordan jeg bruger den i mit arbejde med virksomhedsudvikling.

De 7 bevidsthedsniveauer i organisationer

Værdiers værd i kulturanalyser

Fordi værdier er så styrende for os, både som enkeltpersoner og i organisationer, er det netop værdierne, som vores kulturanalyser undersøger nærmere. Heri ligger nemlig nøglen til at synliggøre, hvad det er der foregår i virksomheden.

Vores værdier forandrer sig – ligesom os selv – hele livet igennem. Vores personlige og organisatoriske værdier vil ændre sig i takt med at vi udvikler os, set i forhold til Richard Barrett’s 7 bevidsthedsniveauer.

Gennem kulturanalysen kan jeg klarlægge hvilke værdier, der fylder mest i din virksomhed: Finansiel stabilitet, sikkerhed og jobsikkerhed hører til på bevidsthedsniveau 1, der handler om at have et solidt fundament. Fællesskab, ærlighed og kreativitet hører derimod til på bevidsthedsniveau 5, der handler om at skabe en indre sammenhængskraft mellem de ansattes og virksomhedens værdier.

Når du kan se, hvordan jeres organisations værdier er fordelt på de 7 forskellige bevidsthedsniveauer, bliver det tydeligt at se hvad der lever i organisationen – og hvor de ansatte gerne vil have den ønskede, fremtidige organisationskultur bevæger sig hen.

På den måde bliver det muligt at transformere og udvikle organisationen, teamet eller den enkelte leder i en retning, der skaber vækst i organisationen og engagement hos de ansatte.

Her kan du læse mere om de begrænsende værdier og hvordan de viser sig hos teams og i organisationer.

Læs mere om selve analyseprocessen og opbygningen af vores kulturanalyser her.