Sådan gennemføres en kulturanalyse

En kulturanalyse tager mellem tre og fem uger at gennemføre, fra igangsættelse af analysen til den endelige rapport foreligger. Med udgangspunkt i den enkelte virksomhed udfærdiger jeg et online spørgeskema, som alle deltagere skal besvare. Det tager 10-15 minutter, og består af to skridt:

Først og fremmest skal deltageren vælge hvilken kategori i virksomheden, vedkommende tilhører. Kategorierne er udarbejdet specifikt til den enkelte analyse, og kunne for eksempel være hvilken afdeling, man arbejder i, alder eller anciennitet i virksomheden.

For det andet bedes deltageren vælge:

  • 10 værdier, der repræsenterer deltagerens personlige værdier
  • 10 værdier, deltageren oplever i den nuværende organisationskultur
  • 10 værdier, deltageren ønsker at opleve i virksomhedens kultur fremadrettet

Besvarelserne i vores kulturanalyser er som udgangspunkt anonyme, og de enkelte deltagere vil ikke få hinandens besvarelser at se. Det kan dog være en fordel for mit videre arbejde med analysen, hvis deltagernes navne fremgår af besvarelsen: Det kan for eksempel være en fordel i mindre organisationer, eller hvis den enkelte leders svar er særligt interessant.

Eksempel på Kulturanalyse

Detaljeret information om hvad der lever i organisationens kultur

Med alt råmaterialet samlet og analyseret, kan jeg nu finde frem til de ti mest hyppige svar blandt deltagerne, og få et meget nøjagtigt og detaljeret billede af hvordan virksomhedens kultur ser ud. Jeg får dermed et billede af hvilke værdier, deltagerne som helhed vurderer fylder mest, og hvordan værdierne placerer sig på de syv niveauer i Richard Barretts bevidsthedsmodel.

Kulturanalysen giver jer !

En klarlæggelse af elementer af usund kultur i organisationen eller i teamet.

En ”Top 10-liste” over de mest hyppige, personlige værdier blandt de ansatte.

En ”Top 10-liste” over hvilke ønsker der er til den fremtidige kultur i organisationen.

En ”Top 10-liste” over værdier i den nuværende kultur, der viser hvordan den nuværende organisationskultur bliver opfattet af de ansatte – på godt og ondt.

En afklaring af i hvor høj grad de personlige værdier, og værdierne i den nuværende organisationskultur, passer sammen. På den måde kan man se, i hvor høj grad de ansatte identificerer sig med virksomheden.

An afklaring af i hvor høj grad værdierne i den nuværende kultur passer sammen med værdierne i den ønskede fremtidige organisationskultur. På den måde kan I se, hvor organisationen skal udvikle sig fra – og til.

Herefter præsenteres resultatet af analysen for organisationen. Præsentationen tager typisk én dag, og har fokus på konstruktive, fremadrettede løsninger, der gavner alle.

Interesseret?

Vil du gerne vide mere om, hvor fantastisk detaljeret og effektive Oplyst Lederskabs kulturanalyser er – og hvad vi kan få ud af det?