Business Needs Scorecard:

Det forretningsmæssige overblik, din virksomhed har brug for

Produktudvikling, vækst, effektivitet og omsætning – der er nok at holde styr på, når en virksomhed vil vokse sig større og stærkere. Fokuserer din virksomhed på de områder der er brug for, for at udvikle sig?

Business Needs Scorecard

Business Needs Scorecard

Business Needs Scorecard analysen er et effektivt og anerkendt diagnoseværktøj, der bruges til at klarlægge hvor jeres organisation har sit forretningsmæssige fokus lige nu, og hvor det skal være fremadrettet, for at sikre at virksomheden kommer i mål med sine visioner.

Hvor kulturanalysen ser på din organisation som en helhed, er Business Needs Scorecard analysen det rent forretningsmæssige, økonomiske perspektiv.

Forskellige fokusområder i BNS

Fokus i Business Needs Scorecard

En balanceret strategi til vækst og udvikling i organisationen

Business Needs Scorecard analysen, baseret på Kaplan og Nortons Balanced Scorecard model, fungerer som en selvstændig og integreret del af kulturanalysen. Du bliver klogere på områder, som fungerer godt, og får værktøjerne til at håndtere de områder, der ikke fungerer optimalt.
Du kan se eksempler på forskellige former for forretningsmæssigt fokus i grafen nedenfor.

Hvad fokuserer din virksomhed på?

Der er seks forskellige kategorier, når vi taler om strategisk fokus i din organisation:

  • Finans
  • Kunderelationer
  • Fitness
  • Fremtidig vækst
  • Kultur
  • Samfundsmæssigt bidrag

Med til hver kategori hører de forskellige interessenter: Dem, kategorien gavner. Et fokus på den finansielle del af virksomheden vil gavne og glæde investorerne, hvorimod fokus på virksomhedens kultur vil være af særlig interesse for virksomhedens ansatte. Ved at klarlægge i hvilke kategorier virksomhedens fokus ligger, tager man dermed også første skridt til at lave en strategi for området. Mit mål er at guide virksomheden til at udarbejde forskellige strategier, hvor fokus er ligeligt fordelt blandt de seks kategorier – det man kalder en high performance organisation.

KATEGORIERINTERESSENTERBESKRIVELSE AF STRATEGI
FinansInvestorerFinansiel strategi til at øge profit, reducere gæld og øge omsætning og markedsandele – finansiel performance
Relationer til eksterne

interessenter

Kunder

Eksterne Partnere

Strategi til at forbedre kunderelationer – kundetilfredshed, samarbejde, co-creation og ultimativt – Salgs performance
FitnessOrganisationenOperationel strategi til øget produktivitet, effektivitet, kvalitet og performance – Fysisk performance
EvolutionOrganisationen

Ansatte

Strategi til at udvikle og forbedre nye produkter, services og mennesker – Fremtidig vækst
KulturAnsatteStrategi til at forbedre de ansattes kompetencer og erfaringer, give støtte, retning, engagement og medarbejdertilfredsstillelse – Kulturel performance
Samfundsmæssigt

bidrag

SamfundetStrategi til at skabe en forskel i lokalsamfundet og den del af samfundet, hvor organisationen har sit virke – Samfundsmæssig performance