En sammenlignings & fusions analyse bruges til at sammenligne kulturen i 2 eller flere afdelinger, grupper eller teams internt i organisationen. Det kan f.eks. være i forbindelse med en sammenlægning af afdelinger.

Fusions analysen er eminent til at afdække kulturelle ligheder, forskelle og problematikker i forbindelse med en fusion mellem 2 afdelinger eller organisationer.

Uanset om fusionen sker internt i en organisation eller eksternt mellem forskellige enheder, bruges en sammenlignings og fusions analyse til at identificere de kulturelle problematikker, der kan være i forbindelse med fusionen.

På den måde sikres at kulturen på bedst mulig vis kan ”forenes” mellem de enheder, der skal fusioneres. Det giver mulighed for fremadrettet at bibeholde de ”bedste” dele af kulturen i hver af de 2 fusionerede enheder, så det kan danne grundlag for den nye fælles kultur. På samme tid kan den usunde organisationskultur i de fusionerede enheder kortlægges og håndteres.

Herved er der god grobund for succes i forhold til optimering af de forretningsmæssige og økonomiske effektiviseringer, som er sigtet med fusionen. På samme tid opnås der stor mulighed for succes i forhold til at skabe den fælles positive kultur, som skal være det fremtidige fælles grundlag i den fusionerede organisation.

De vigtigste egenskaber ved en sammenlignings- og fusions analyse

 • En sammenlignings og fusions analyse giver mulighed for at sammenligne kulturen mellem 2 eller flere grupper i organisationen.
 • En sammenlignings og fusions analyse sætter dig i stand til at forudse og planlægge, hvordan du kan håndtere de kulturelle problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med en kommende fusion eller overtagelse.
 • Analysen giver dig mulighed for at integrere teams og afdelinger på en lettere måde. Fusionen bliver en succes, når de kulturelle styrker fra hver gruppe bruges i den fusionerede enhed.
 • Analysen giver samtidig mulighed for at forudse og håndtere de problematikker, der kan opstå i forbindelse med fusionen eller sammenlægningen.
 • Fusions analysen identificerer de kulturelle områder, hvor grupperne kan lære af hinanden.

De vigtigste fordele ved en sammenlignings og fusions analyse

 • Analysen er nem at gå til. Der stilles kun 3 spørgsmål. Analysen er tilgængelig on-line, og den tager kun 10-15 minutter at færdiggøre.
 • Analysen er let at tilpasse. Analysen kan tilpasses til de specifikke kulturelle og demografiske behov, der er hos de grupper som deltager i undersøgelsen.
 • En sammenlignings og fusions analyse er prisbillig for både store og små organisationer.
 • Sammenlignings og fusions analysen er tilgængelig på mange sprog og dialekter. Der kan let tilføjes flere sprog til analysen, f.eks. hvis de organisationer, der skal fusioneres, er internationalt funderet.

Øvrige muligheder:

 • Demografi: Data kan udtrækkes for bestemte undergrupper inden for hver organisation. Det kan være på medarbejderniveau; for forskellige forretningsenheder og steder; køn; anciennitet og alder. I en fusions situation er en sammenligning af topleder-niveauet i de to organisationer en særdeles nyttig demografisk variabel.
 • Tillægsspørgsmål: Der kan tilføjes åbne spørgsmål til analysen. Svarene leveres som rå-data, kategoriseret efter deres demografiske gruppering. Der kan bruges forskellige typer af spørgsmål, som omfatter: Fri tekst, ja/nej-spørgsmål, multiple choice spørgsmål, og likert skala spørgsmål.