En kunde værdi analyse kan bruges til at etablere et tættere samarbejde med dine kunder

Vil du gerne have feedback fra dine kunder, på hvordan de oplever, at din organisationskultur kommer til udtryk overfor dem som kunder?

Det kan du få ved hjælp af en kunde værdi analyse, som giver dig en detaljeret rapport over de værdier, der er vigtige for dine kunder; hvilke værdier de værdsætter i jeres organisation, og hvilke værdier de gerne ser, at der træder tydeligere frem i kundeforholdet med din organisation. Kunde værdi analysen fungerer på sammen måde som en 360 graders undersøgelse.

Kunde værdi analysen kan bruges som afsæt til at etablere et tættere samarbejde med organisationens kunder. I kan bruge den til at skabe fremtidige produkter sammen med kunderne, og I kan bruge den til at få større viden om jeres kunders personlige værdier og holdninger til jeres organisations image og brand.

I kan ved hjælp af en kunde værdi analyse også få feedback fra andre interessentgrupper. Det kan være fra investorer, myndigheder, folk i lokalsamfundet eller fra leverandører.

De vigtigste egenskaber ved kunde værdi analysen

  • Jeres kunder giver dig via kunde værdi analysen en måde, hvorpå du kan kortlægge og styre kundeforhold.
  • Jeres kunder giver dig via kunde værdi analysen feedback på, hvor godt du lever op til jeres kunders ”værdi” behov.
  • Jeres kunder giver dig feedback på, hvordan de ser din organisations brand.

De vigtigste fordele ved kunde værdi analysen

  • Analysen er let at gennemføre og stiller kun 3 spørgsmål til jeres kunder. Den er tilgængelig on-line og tager kun 15-20 minutter at gennemføre.
  • Analysen er let at tilpasse. Analysen kan tilpasses til de specifikke kulturelle og demografiske behov, der er hos jeres kunder. I kan for eksempel vælge en opdeling i forskellige kundesegmenter, alder, køn eller kundeforholdets varighed.
  • Demografi: En kunde værdi analyse har rig mulighed for at behandle analyse data på meget detaljerede niveauer – helt afhængig af de demografiske kategorier, I vælger at få belyst. Der er ingen grænser for antallet af kategorier, I kan vælge at få analyseret på.
  • En kunde værdi analyse er overkommelig at betale for både store og små organisationer. Omkostningerne er baseret på antallet og typer af rapporter, I ønsker, og IKKE på antallet af deltagere i undersøgelsen.
  • Kunde værdi analysen er tilgængelig i mange sprog og dialekter. Der kan let tilføjes flere sprog til analysen, f.eks. hvis jeres organisation er internationalt funderet eller har kunder i forskellige lande.
  • Hurtig ekspeditionstid. En kunde værdi analyse tager mellem 2-4 uger at gennemføre, fra igangsættelse af analysen og frem til, at der foreligger en færdig rapport.