Leder værdi analysen hjælper dig til at blive en autentisk leder

Én af de måder, du som leder kan vokse og udvikle dig på, er ved hjælp af feedback fra andre. Som menneske og som leder har alle ”blinde pletter”, når det kommer til ”den vi er” sat overfor ”den vi gerne vil være”. De ”blinde pletter” kan kun kan blive belyst, når vi løbende får feedback fra andre.

Ved du, hvad andre sætter pris på hos dig? Ved du, hvordan du som leder bidrager på godt og skidt til kulturen i din organisation? Ved du, hvordan du virker på andre? Kender du din ledelsesmæssige styrker og dit udviklingspotentiale?

Ved du hvilke dyrebare råd, dine kolleger og medarbejdere kan give dig, og som kan hjælpe dig med at blive den leder ”du gerne vil være” – den autentiske leder?

Du kan få svar på disse spørgsmål i en leder værdi analyse, som er vores primære 360 graders analyse værktøj til lederudvikling.

Beskrivelse af leder værdi analysen

Leder værdi analysen er et særdeles kraftfuldt analyse værktøj til at fremme lederes selvbevidsthed, selvudvikling og personlige transformation mod at blive en autentisk og helhedsorienteret leder.

Leder værdi analysen sammenligner dit syn på dig selv med dine overordnedes; dine lederkollegers og dine ansattes syn på dig som leder. Leder værdi analysen er en 360 graders evaluering, der har specielt fokus på dine styrker, dine udviklingsområder og dine muligheder for personlig og ledelsesmæssig vækst og transformation.

Leder værdi analysen kan med fordel følges op af et eksistentielt lederudviklings forløb.

Leder værdi analysen kortlægger omfanget af, i hvilken grad dine handlinger og holdninger bidrager til – eller begrænser kulturen i den organisation, du er leder i.

De vigtigste egenskaber ved en leder værdi analyse

  • En leder værdi analyse giver dig de nødvendige data, der skal til for at udvikle dig som leder.
  • En leder værdi analyse giver dig 360 graders feedback på, i hvor høj grad du efterlever de værdier, der er vigtige for dig.
  • En leder værdi analyse kortlægger dine ledelsesmæssige styrker, samt dit udviklingspotentiale.
  • Du får en individuel og grundig tilbagemelding på din leder værdi analyse, hvor du sammen med vores konsulent udarbejder en detaljeret handlingsplan til hjælp for din fremtidige leder udvikling.
  • Du kan med fordel følge op på resultatet af din leder værdi analyse med et eksistentielt coaching forløb. Evolutionær coaching giver dig blandt andet svar på:  Hvor er du kommet til i din livsudvikling? Hvor er du på vej hen?  Hvad sker der på de næste udviklingsniveauer? Hvilke forhindringer er der på vejen?

De vigtigste fordele ved en leder værdi analyse

  • Ekspert analyse: Leder værdi analysen giver dig en ekspert analyse af din lederstil, og hvad du kan gøre for at forbedre din ledelsesmæssige performance.
  • Analysen giver dig indblik i dine egne “blinde pletter”. På den måde ved du nøjagtigt, hvor du kan sætte ind i din ledelsesmæssige transformation.
  • Analysen er let at tilpasse: Analysen kan tilpasses til de specifikke kulturelle og demografiske behov, der er hos din organisationen eller i det team, du leder.
  • Hurtig ekspeditionstid: En leder værdi analyse tager ca. en uge i alt fra opstart til den færdige rapport foreligger.
  • Leder værdi analysen er tilgængelig i mange sprog og dialekter. Der kan let tilføjes flere sprog til analysen.

Leder værdi analysen kan laves i grupper: Når en ledergruppe får lavet en leder værdi analyse på samme tid, får de en unik mulighed for at få et overblik over, hvordan ledergruppen fungerer sammen. Det giver mulighed for gensidig sparring til hinandens udviklingsproces.