En stor kultur analyse er ”flagskibet” i vores kulturanalyser. En stor kultur analyse kan afdække kulturen i organisationer med op til 30.000 ansatte.

En kultur analyse er i stand til at kortlægge og synliggøre kulturen i din organisation ved hjælp af 3 simple spørgsmål. Den tager kun ca. 15-20 minutter at besvare.

Resultatet af en kultur analyse viser en ekstrem høj detaljeringsgrad om organisationens kulturelle sundhed og status.

Der er mulighed for at til vælge nøjagtig de demografiske variable og kategorier, der er brug for. Det kan f.eks. være en fordeling på:

 • Afdelinger eller teams
 • Forretningsenhed
 • Anciennitet
 • Køn
 • Alder
 • Etnicitet
 • Position

Ved at vælge specifikke demografiske kategorier kan du hurtigt og effektivt identificere: Hvor eventuelle problemer er i organisationen, hvad problemerne består i, hvor stort problemet er, og hvad det koster i tabt indtjening – også kaldet for usund organisationskultur.

Der er en række fordele ved at iværksætte en kultur værdi analyse.

De vigtigste egenskaber ved kultur analysen

 • Den store kultur analyse giver jer en detaljeret forståelse af jeres medarbejderes personlige værdier, hvordan de mener den aktuelle kultur ser ud, og den kultur og retning, de ønsker organisationen skal gå i = Den ønskede kultur.
 • Resultaterne af den kulturelle værdi analyse giver mulighed for en dyb og meningsfuld dialog omkring organisationens formål, prioriteter og strategi. Analysen giver også status på samtlige interessenters ”velbefindende”.
 • Den kulturelle værdi analyse giver dig en køreplan til at blive en High performance organisation med en helhedsorienteret kultur, der gør organisationen robust og bæredygtig.

De vigtigste fordele ved kultur værdi analysen

 • Analysen er let at gennemføre og stiller kun 3 spørgsmål. Den er tilgængelig on-line og tager kun 15-20 minutter at gennemføre.
 • Analysen er let at tilpasse til de specifikke kulturelle og demografiske behov, der er hos den organisation eller gruppe af mennesker, som deltager i undersøgelsen.
 • Demografi – den kulturelle værdi analyse har rig mulighed for at behandle analyse data på meget detaljerede niveauer, helt afhængig af de demografiske kategorier, du vælger at få belyst. Der er ingen grænser for antallet af demografiske variable, som du kan vælge at få analyseret på.
 • Kultur analysen er overkommelig at betale for både store og små organisationer. Omkostningerne er baseret på det antal og typer af rapporter, du ønsker, og IKKE på antal deltagere i undersøgelsen. Der kan være op til 30.000 deltagere i den kulturelle værdi analyse og ned til 8-10 deltagere. Ved lavt deltagerantal anbefales en små gruppe analyse i stedet.
 • Kultur analysen er tilgængelig i mange sprog og dialekter. Der kan let tilføjes flere sprog til analysen, f.eks. hvis din organisation er internationalt funderet.
 • Hurtig ekspeditionstid. Kultur værdi analysen tager mellem 2-4 uger at gennemføre, fra igangsættelse af analysen og frem til, at der foreligger en færdig rapport.
 • Kultur værdi analysen kan let linkes til øvrige undersøgelser, som ønskes gennemført. Det kan f.eks. være arbejdsklima undersøgelser eller 360 graders evalueringer.
 • Øvrige muligheder: Du kan vælge at tilføje en analyse af organisationens eksisterende værdier, for at afgøre i hvor høj grad de eksisterende værdier reelt bliver ”levet” i organisationen. Der kan endvidere laves underrapporter, som giver et mere detaljeret indblik i eventuelle forskelle mellem toplederes og øvrige ansattes syn på organisationens kultur.