Konsekvensen af en usund organisationskultur

Organisationskulturen er den røde tråd, der binder de enkelte komponenter i en organisation sammen. Det er personligheden, fællesskabet, stemningen – det særegne, der både er svært at beskrive og samtidig helt unikt for hver enkelt organisation: Kultur er alt det, man gør, og grunden til, man gør det.

Når organisationskulturen er usund, får alle dens effekter et negativt fortegn. Den mest direkte, målbare konsekvens af dette ses på bundlinjen af regnskabet.

En usund kultur koster kassen!

Kroner, ører og tabt fortjeneste

En usund organisationskultur sparker bunden ud af regnskabet i mange virksomheder. I stedet for at optimere og udvikle organisationen, og dermed skabe vækst og indtjening, får problemerne overtaget.

Først og fremmest er der de spildte lønudgifter. De ansatte bliver ineffektive, fordi deres arbejdstid går med konflikter, gnidninger, dårlig kommunikation, frustrationer og andre former for dysfunktion i organisationen. Det udgør dog kun et enkelt aspekt af en usund organisationskultur. Spildte lønudgifter er penge virksomheden mister på grund af ineffektivitet. Det andet, og måske vigtigere aspekt, er de penge, virksomheden kunne have tjent, men ikke tjener, fordi organisationskulturen er usund:

 • Tabt indtjening/omsætning
 • Tabte muligheder for at udvikle organisationen, virksomhedens produkter, serviceydelser
 • Tabte muligheder for at udvikle de ansattes kompetencer og færdigheder
 • Tabte muligheder for at udnytte vigtig viden og erfaringer på tværs af organisationen
 • Tabte muligheder for at få flere kunder
 • Tabte muligheder for at knytte eksisterende kunder tættere på, og lave mersalg
 • Omkostninger ved flere og større fejl begået internt i organisationen, såvel som eksternt overfor kunderne
 • Mere stress, større sygefravær og større personaleomsætning

Er alt sammen eksempler på, hvor usund kultur koster i en organisation.

Kulturanalysen afdækker den usunde kultur:

 • Hvad består den usunde kultur af?
 • Hvor stort er omfanget af den usunde kultur?
 • Hvordan viser den sig i dagligdagen?
 • Hvor viser den sig i organisationen?
 • Hvad kan der helt konkret gøres ved problemet?

Præcis diagnosticering og konstruktiv vejledning

En usund kultur kan være en meget uhåndgribelig størrelse, der kommer til udtryk på mange forskellige måder, og afføder en del spørgsmål. Kulturanalysen giver dig svar på alle disse spørgsmål. Jeg ved nemlig, at den usunde virksomhedskultur kommer til udtryk i form af de ”potentielt begrænsende værdier”, som de ansatte har valgt i kulturanalysen. Læs mere om analyseprocessen her.

Få min GRATIS artikel: 5 Millioner gode grunde til at arbejde med organisationskultur

Hand writing Culture with marker, concept

I nedenstående eksempel på Richard Barretts 7 bevidsthedsniveauer kan du se, hvordan den usunde organisationskultur kommer til udtryk gennem potentielt begrænsende værdier i organisationen.

Barrett's 7 trins bevidsthedsmodel - positive og potentielt begrænsende værdier

De potentielt begrænsende værdier, og dermed den usunde kultur, viser sig på de første 3 niveauer af den organisatoriske bevidsthed

Niveau 1 – Overlevelse: Faktorer, der forhindrer de ansatte i at udføre deres job ordentligt og vise deres talent, såsom kontrol, grådighed, brandslukning og kortsigtet fokus.

Niveau 2 – Relationer: Faktorer som kan skabe konflikt og gnidninger mellem ansatte. Det kan for eksempel være i form af intern konkurrence, dårlig/manglende kommunikation, skyld og intimidering.

Niveau 3 – Ego/selvværd: Faktorer, der hæmmer hurtig beslutningstagning, og gør organisationen ufleksibel. Det kan være hierarki, bureaukrati og forvirring.

Ved at vide hvor og hvordan den usunde kultur viser sig ift. bevidsthedsmodellen, er jeg i stand til præcist og effektivt at afhjælpe den usunde kultur. Resultatet af kulturanalysen viser også hvor og hvordan den usunde kultur kommer til udtryk i virksomheden, og giver jer klare, konstruktive råd til at vende skuden.

Koster usund kultur også kassen i din organisation?

Vi vil gerne vide, hvor meget usund kultur koster hos os. Vi vil også gerne vide mere om, hvad Oplyst Lederskab kan gøre for at ændre den usunde kultur – til en sund!