Værdidrevne organisationer – den sikre vej til optimal indtjening og engagerede medarbejdere

En værdidreven organisation har stort fokus på udvikling af organisationskulturen, teamwork, selvstændiggørelse og medbestemmelse til de ansatte samt kontinuerlig fornyelse og læring i organisationen.

Kerneværdierne fungerer som et indre etisk kompas i en værdidreven organisation. De viser vej til at opbygge en sund organisationskultur med engagerede ansatte og optimal indtjening.

De eksisterende strukturer, politikker, procedurer og systemer i en organisation er en refleksion af organisationens værdisystem, og bør tilpasses kerneværdierne – ikke omvendt!

Kerneværdier er den lim, der binder organisationen sammen. Værdierne er i stand til at skabe en klar sammenhæng mellem organisationens formål og mål på den ene side, og ansatte og lederes daglige beslutninger, handlinger og adfærd, på den anden side.

værdier

Værdidrevne organisationer med højt engagerede ansatte og autentiske ledere, giver en markant større indtjening og et større overskud sammenlignet med ikke værdidrevne organisationer. Kilde: Firms of endearment

Hvad er kerneværdier?

De vigtigste værdier i organisationen, kaldet kerneværdierne, er et fantastisk redskab for styring såvel som vækst i din organisation. Det er de værdier, der på bedst mulig vis kan styrke organisationskultur. Læs mere om definition på organisationskultur her.

At udvælge de (for organisationen) helt rigtige kerneværdier, og dernæst være opmærksom på den tilhørende udvikling af handlinger i organisationen, er en stor og vigtig opgave, der kan kræve meget energi og fokus.

Oplyst Lederskab er ekspert i at hjælpe organisationer med selve værdiafklarings-processen. Jeg har derudover ekspertise i efterfølgende at kunne støtte organisationer i at bruge kerneværdierne som styringsredskab til at hjælpe din organisation med at blive værdidreven.

Hvilke fordele er der ved at være en værdidreven organisation?

1Din organisation bliver modstandsdygtig

Det værdidrevne fundament giver et fælles sprog, mål, værdier og retning i organisationen, og gør den i stand til at tilpasse sig de mange udfordringer og problematikker der opstår, internt i organisationen såvel som udefrakommende forandringer.

Ved hele tiden at navigere efter værdierne som et indre etisk kompas, vil en værdidreven organisation stå stærkt funderet og komme styrket igennem svære tider.

2Usund kultur minimeres, udbyttet maksimeres

Ved at lade værdier være motoren i organisationens ledelse, kommunikation og handlinger inspireres ledere og medarbejdere til at gøre det, der er vigtigt og rigtigt. Virksomhedens mission og målsætninger kan rent faktisk lykkedes, fordi organisationskulturen har fået en “hovedrengøring”:

Tid, penge og energi bruges konstruktivt og effektivt, i stedet for at forgå i konsekvenserne af den usunde kultur.

3Din organisation er omstillingsparat

I en omskiftelig verden kan en organisation kun overleve og vækste når den hurtigt og effektivt kan tilpasse sig markedsbetingelserne. Omstillingsparate organisationer vokser hurtigere end hierarkiske og bureaukratiske organisationer, og de har en større vækstrate.

Ved at agere værdidrevent og give de ansatte større medansvar og frihed styrkes organisationens omstillingsparathed og modstandsdygtighed.

Sådan hjælper Oplyst Lederskab din organisation med at blive værdidreven

En transformation til at blive en værdidreven organisation er en proces, der oftest foregår over tid.

Jeg hjælper jer med at facilitere og implementere de værktøjer der skal til for at organisationen kan blive succesfuld. Værktøjskassen indeholder både workshops, kurser, individuel ledercoaching- og sparring, supervision af teams og ændring af processer, procedurer, strukturer og best practices.

Vi vil gerne arbejde værdidrevent – MEN hvordan?

Vi vil også gerne have en værdidreven organisation, med en minimal usund kultur – en omstillingsparat og modstandsdygtig organisation – OG med maksimalt udbytte på både den relationelle og den økonomiske bundlinje.